Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

 

PERLIČKY Z MŠ.doc

 

 

Zajímavosti a

 

 zprávičky z naší

 

 školičky

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče,
 
těšíme se na Vás i Vaše děti, které nám letos přivedete do naší mateřské školy. Snažíme se dětem připravit školní vzdělávací program, který by je inspiroval k tvořivosti, touze po objevování něčeho hodnotného. V našem programu se především zaměřujeme na pěstování úcty k vlastní osobnosti a vytváření funkčních mezilidských vztahů. Přáli bychom si, aby každé dítě cítilo, že je nedílnou součástí kolektivu naší mateřské školy, aby u nás získalo kamarády a aby si dovedlo hrát a spolupracovat s ostatními.
Věříme, že se děti naučí jednat s druhými s potřebným respektem     a jemností, s ochotou podat pomocnou ruku. Důležité je pro nás nejen Vaše dítě, ale i Vy samotní. Klíčem úspěchu je totiž účinný partnerský vztah mezi školou a rodinou.
Nic bychom si nepřáli více, než být opravdovými pedagogy. Vážíme si toho, že můžeme vstupovat do života Vašich dětí. Jsme si vědomi nesmírné odpovědnosti, kterou s Vámi, jako Vaši partneři, sdílíme při výchově a vzdělávání Vašich dětí.
 
 
 
                                               Kolektiv pracovnic

                                               Mateřská škola

                                               Kraslice

                                               U Elektrárny 1777
 
 
 
 
 
Pracovnice mateřské školy :
 

Ředitelka školy :   Bc. Lorencová Yvetta

 

Učitelka 2.třídy “MEDVÍĎATA“ :    Smolíková

                                                           Dagmar

 

Učitelky 1. třídy “KOŤÁTKA“: Zást.řed.školy a

                                                  učitelka    

                                          Zadňančinová 

                                          Dagmar

                                         Jakešová Jitka
 
  školní asistentka:                                       Michaela Kudličková
 
 
Školnice a    Dagmar Habrdlová                           
uklízečka : 
Topič :        Svoboda Miroslav
 
Vedoucí šk. jídelny:  Alena Vicanová
Kuchařka :                 Anna Klofátová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ /předškoláci/ se poskytuje bez školného, za děti se platí pouze stravné. Školné platí i rodiče dětí s odkladem školní docházky.

 
 
Jídelní lístek: je vyvěšen ve vstupní hale 
                       i na stránkách MŠ
 
Do MŠ děti přicházejí do 8.00 hodin. Pozdější příchody si rodiče domluví s učitelkami./ pokud o něm ví dopředu/
Odpolední odchod domů : od 14.15 - 16.00 hod.
Po obědě děti odcházejí : od 12.10 – 12.30 hod.
 
 
Oblečení dětí do MŠ :
 
Pro pobyt v MŠ je vhodné : zástěrka, bačkory, / ne pantofle/ pyžamo na spaní, náhradní spodní prádlo, ponožky nebo punčocháče.
Na pobyt venku : tepláky, bunda, holínky, případně starší boty, dle počasí - krátké kalhoty, tričko, čepici, případně sluneční brýle.       /pláštěnka – kino, divadlo apod./
                  
 
 

PROSÍME   VŠE OZNAČIT ZNAČKOU 

DÍTĚTE ČI  PODEPSAT !

 
 
 
 
 
V MŠ jsou s dětmi prováděny tyto aktivity :
 
Ø    keramika /poplatek 300,- Kč/
Ø    němčina /200Kč/
Ø    tvořivá dílnička /300,-Kč/
Ø    náprava řeči – logopedické chvilky
Ø    předplavecký výcvik pro předškoláky /300,- Kč/
Ø    Metoda dobrého startu / příprava na školu /   
Ø    Činnosti s nespavci  
 
Němčina, keramika a plavání se uskutečňuje ve spolupráci s Domem dětí, ceny mohou být změněny.                
   
 
 
 
Práce s nespavci
 
S dětmi s odkladem školní docházky a s dětmi předškolního věku je v době spánku ostatních dětí prováděna různá zájmová činnost /relaxační cvičení, poslech pohádek, práce s pracovními listy, grafomotorická cvičení, výtvarné, pracovní a hudebně pohybové činnosti, volné hry dětí dle vlastního výběru
 
Oslavy v mateřské škole :
 
Narozeniny dětí se slaví společně s ostatními dětmi na škole.
Každoročně probíhají oslavy Vánoc, Velikonoc, Dne dětí, oslava svátku „Den matek“, karneval, zdobení velikonočních perníčků, Slet čarodějnic.
Na konci šk. roku probíhá slavnostní oběd, „rozloučení se školáky“  a školní výlet.
 
Prostředí pro děti :
Prostorové podmínky školy i školní zahrady umožňují plnit veškeré úkoly výchovně vzdělávací práce. Vhodná poloha MŠ, příjemné prostředí i radostná atmosféra umožňují dětem prožít krásné chvilky v průběhu pobytu v MŠ.
 
Informace o dětech podá rodičům každá učitelka.
 
PROGRAM VÝCHOVNÉ   PRÁCE   ŠKOLY
 
Mateřská škola ve spolupráci s rodinou bude harmonicky rozvíjet osobnost dětí a připravovat je pro budoucí život - přechod do základní školy
 
 
Nejdůležitějším posláním mateřské školy je uspokojovat potřeby
vzdělávání a výchovy dětí.
 

     1. Při práci s dětmi využívat prostor pro

          poznání každého dítěte, rozvíjet sebevědomí a 

          individuální práci s dětmi, vytvořit optimální 

         podmínky

pro nově nastupující děti k adaptaci a současně připravit dostatek zajímavých činností
   

     2. Vhodně volenými metodami rozpoznávat

          výchovné, vzdělávací, sociální a zdravotní obtíže  

          dítěte a tím přispívat k základům pro život důležitých

          kompetencí
 
3.     Podporovat dětskou iniciativnost ve vyjadřování, vést děti ke sdělování
citů a prožitků, záměrně rozšiřovat dětský slovník, rozvíjet jazykový projev
 
4.     Zvýšenou péči věnovat dětem s odkladem školní docházky, mít na zřeteli
spokojené dítě připravené pro další celoživotní vzdělávání
 

5.     Zabezpečit dětem dostatek pohybové aktivity, prohlubovat návyk správného držení těla

    a upevňovat tělesnou zdatnost,

   vytvářet podnětné prostředí pro pohybový rozvoj.

         Vést děti ke zdravému životnímu stylu

         /předplavecký výcvik, pitný režim, úprava jídelníčku/.
    
6.     Při každodenní práci klást důraz na ekologickou výchovu, vychovávat děti k lásce a odpovědnosti k přírodě, poskytovat co nejvíce příležitostí
k aktivnímu pobytu v přírodě, se zřetelem na vlastní prožitky a tvořivost
 
7.     Podněcovat estetickou aktivitu dětí, rozvíjet schopnost vnímat umění,
probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat
      
8.     Rozvíjet poznávací a jednoduché myšlenkové procesy, vést děti k tomu,
aby při odchodu do základní školy splňovaly dané standardy a kompetence
 
      
9.     Využitím tématických celků umožnit dětem nacházet v činnostech vždy
něco nového a zajímavého při současném rozvíjení jejich schopností a dovedností
     
10. Rozvíjet a upevňovat kladné morální a povahové vlastnosti a citové vztahy dětí, upevňovat rodinné vztahy a spolupráci s rodiči
 
 
Další informace o škole je možné získat u ředitelky školy nebo všech pedagogických pracovnic po předcházející domluvě. Podle potřeby rodičů je možné se předem domluvit na dni, hodině společné schůzky s rodiči.
 
 
Tento malý zpravodaj je pouze pro potřeby mateřské školy a pro informovanost rodičů dětí, kteří chodí do naší mateřské školy.
 
 
 
 

Přejeme všem příjemný 

        pobyt v naší 

     mateřské škole.

 
    
 
 
 
       
      
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář