Jdi na obsah Jdi na menu

 

                         Názvy tříd :

 „U koťátek“ – v této třídě se uplatňují standardní metody a formy práce, jsou zde zařazovány děti od 2,5 roku do 4,5roku.

 „U medvíďat“- do třídy jsou zařazovány děti od 4,5 roku do 6 let a děti s OŠD. 

 V této třídě se provádí nadstandardní aktivity jako je MDS a logopedie. 

 Velká pozornost je věnována přípravě dětí do ZŠ, která se provádí každý den

dopoledne i po obědě – „Činnosti s nespavci.“ Učitelky zařazují výtvarné, pracovní, literární, hudební aktivity, grafomotorická cvičení apod. 

  Vzhledem k menšímu počtu dětí se mají pedagogické pracovnice možnost věnovat dětem individuelně.

  V obou třídách využíváme prvky „Zdravé mateřské školy“ a „Ekologické výchovy.“

 

Akce s rodiči a dětmi

 

-Drakyáda

-Vánoční posezení

tvoření s rodiči

a dětmi

- Karneval

 

- Velikonoce – zdobení

 

   velikonočních perníčků 

   rodiče s dětmi

​- Oslava Dne dětí

-Slavností oběd

 pro odcházející

  předškoláky a rozloučení

​-Poslední zvonění

 

 Nadstandartní aktivity

  naší MŠ

 

- Plavecký výcvik 

-Tvořivá dílnička

- Keramické tvoření

- Výuka německého jazyka

- Logopedická péče

-Metoda dobrého startu

 8 lekcí

  přípravy na školu 

 

Naše návštěvy

a spolupráce

během roku

 

- Návštěva dětí

  v prvních třídách

  Základní  školy

- Návštěvy dětí v knihovně

-Návštěva požární stanice

- Návštěvy na jarních a zimních 

  výstavách v  Kulturním domě

  (výrobky vytvořené

    našimi dětmi)

- Návštěva výstavy kraslice

   v Kraslicích

- Filmová a

  divadelní

 

  představení

-Hudební koncerty

  v ZUŠ

 

 

Kdo nás navštěvuje

 

 •        Logopedický specialista
 •        Oční preventisté
 •        Učitelé ze Základní
 •          umělecké

                školy průzkum 

              hudebnosti

 •        Učitelé ZŠ
 •        Filmová a
 •         divadelní
 •          představení
 •        Kouzelník
 •        Klaun Pepíno
 •        Policisté- preventivní
 •          besedy
 •          Učitelé sebeobrany

 

 

Další akce na naší školičce

 

- Hrátky s čertem a

  Mikulášská nadílka

- Vánoční nadílka

- Školní výlet

- Oslavy narozenin dětí

 

 

Plány spolupráce mateřské školy


 
Plán spolupráce s Městskou knihovnou v Kraslicích


· účast paní  knihovnice na akcích v mateřské škole

· návštěva dětí v průběhu roku v Městské knihovně v            

 Kraslicích, besedy nad knihamiObrazek

· výzdoba knihovny dětskými pracemi

 

 
Plán spolupráce se základní školou· návštěva učitelky MŠ  v 1.třídě – navázání spolupráce,          

  společné  vypracování plánu spolupráce 

· návštěva učitelky MŠ  a dětí v 1.tř,              

  odborné  pohovory o dětech 

· sledování průběhu zápisu dětí do 1.tříd, účast učitelky

· návštěva předškoláků při vyučovací hodině v 1.třídě ZŠ – 

· společná filmová a divadelní představení – průběžně

-vynášení Morany

Obrazek
Plán spolupráce s hasiči
Obrazek

· návštěva jednotlivých tříd mateřské

 

  školy v  hasičské zbrojnici (ukázka techniky)                                                                                                     
Plán spolupráce s městem Kraslice
· loučení s předškoláky  mateřské školy – „Poslední zvonění“

-  výroba a předání dárků důchodcům 

 

                                                                     
Plán spolupráce s městskou a státní policií
Obrazek

· besedy v mateřské škole

              

          
Plán spolupráce Domem dětí


· pomoc při organizování akcí MŠ

· vedení doplňkových aktivit – plavání, keramika

 

 
Plán spolupráce se ZUŠ   
         

 

· ZUŠ provádí průzkum hudebnosti mezi dětmi

  mateřské školy

· ZUŠ uskutečňuje během školního roku výchovný koncert, na   

  kterém se děti  z  mateřské   školy seznámí s některými druhy

  hudebních nástrojů a způsobem  hry

· Dětem mateřské školy je umožněna prohlídka prostor  ZUŠ,

   aby byl podchycen zájem dětí o hru na hudební nástroj neboObrazek

   účast na zájmových kroužcích

 

                                               • Přednášky a besedy se zdravotní tématikou pro děti i

   zaměstnance školy