Jdi na obsah Jdi na menu

 

                         Názvy tříd :

 „U koťátek“ – v této třídě se uplatňují standardní metody a formy práce,jsou zde zařazovány děti od 2,5 roku do 4,5roku.

 „U medvíďat“- do třídy jsou zařazovány děti od 4,5 roku do 6 let a děti s OŠD. 

 V této třídě se provádí nadstandardní aktivity jako je MDS a logopedie. 

 Velká pozornost je věnována přípravě dětí do ZŠ, která se provádí každý den po obědě – „Činnosti s nespavci.“ Učitelky zařazují výtvarné, pracovní, literární, hudební aktivity, grafomotorická cvičení apod.

  V zhledem k menšímu počtu dětí se mají pedagogické pracovnice možnost věnovat dětem individuelně.

  V obou třídách využíváme prvky „Zdravé mateřské školy“ a „Ekologické výchovy.“